هنرمندان دوبله و صداگذاری ایران

دوبله و صداگذاری امروزه اغلب برای تغییرِ زبان فیلم انجام می‌شود. در گذشته، به‌دلیل مرسوم نبودن امکانات صداگذاری سرِ صحنه با کیفیت مناسب، بسیاری از فیلم‌ها به همان زبان اصلیِ خود نیز صداگذاری می‌شدند.. ازجملهٔ این فیلم‌ها می‌توان به فیلم‌هایی چون دستفروش و بسیاری از فیلم‌های دههٔ شصت و پیش از آن در ایران اشاره کرد.

دوبلهٔ  ایران از ۳ بخشِ گروه‌های غیر وابسته (مستقل)، سازمانی و سندیکایی (انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم) تشکیل شده‌است. البته گروه‌هایی هم هستند که در خارج از ایران برای شبکه‌های ماهواره‌ای کار می‌کنند.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص  می توانید به این صفحه مراجعه نمایید . دوبلاژ گفتارگردانی صداگذاری صداهای ماندگار

صفحات مخصوص به هر کدام از صداهای ماندگار به مرور ایجاد و تکمیل خواهد شد. و شما می توانید با کلیک بر روی تصویر ایشان به صفحه ی. آنها هدایت شوید .

طراحی آزمون های چهار گزینه ای صداشناسی نیز درحال انجام است که پس از آماده شدن از طریق این صفحه به اطلاع خواهد رسید. ، با شرکت در این ازمون ها می توانید میزان اطلاعات خود را از صداشناسی هنر دوبله محک بزنید .

آزمون شماره یک صداشناسی

آزمون شماره دو صداشناسی

آزمون شماره سه صداشناسی

 

هیچ نظری وجود ندارد