جمله بی‌قراریت از طلب قرار تست
طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت

از مکالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید کرد، اگر به یاد بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی‌کنند، مگر اینکه وکیل مدافع یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج کرده باشند.

جرج برنارد شاو

Crypto Fear & Greed Index

فردی تیفور

آخرین کتابی که خواندم

کوری ژوزه ساراماگو