سایت در حال طراحی است و متاسفانه هنوز مطالب به صورت کامل بارگذاری نشده اند لطفا بعدا مراجعه نمایید .

Shahriar Soltani

از مکالمه و پرگویی بیجا

نجات پیدا خواهید کرد،

اگر به یاد بیاورید که مردم

هرگز نصایح شما را قبول نمی‌کنند،

مگر اینکه وکیل مدافع یا دکتر باشید

و آنها برای شنیدن صحبت های شما

پول خرج کرده باشند.

جورج برنارد شاو

اشتراک در خبرنامه

آخرین فیلمی که دیدم

فیلم سینمایی روز موش خرما

آخرین کتابی که خواندم

فهرست