سایت در حال طراحی است و متاسفانه هنوز مطالب به صورت کامل بارگذاری نشده اند لطفا بعدا مراجعه نمایید .

جمله بی‌قراریت از طلب قرار تست
طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت

از مکالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید کرد، اگر به یاد بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی‌کنند، مگر اینکه وکیل مدافع یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج کرده باشند.

Crypto Fear & Greed Index

فردی تیفور

آخرین کتابی که خواندم

کوری ژوزه ساراماگو
فهرست