جمله بی‌قراریت از طلب قرار تست
طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت

کتاب خواندن خوب است اما کتاب خوب خواندن بهتر است ، برای یافتن کتاب خوب هم کافی است نویسندگان خوب را پیدا کنید!

شهریار سلطانی

شهریار سلطانی

Crypto Fear & Greed Index

فردی تیفور

آخرین کتابی که خواندم

کوری ژوزه ساراماگو
فهرست